Logo
New image
VERTIER OP DE NIERS

Deelgebied Vertier op de Niers bevat de laatste negen kilometer van de rivier de Niers, het rivierdal van de Niers met buurtschap De Looi en natuurgebied Zeldersche Driessen. 

Het Niersdal wordt gekenmerkt door de slingerende bedding en de open graslanden in de rivierdalen, afgewisseld met bebouwing en kleine bosgebieden.

Kansen

 • Bereikbaarheid en beleefbaarheid Niersdal verbeteren
 • Versterken recreatieve mogelijkheden Niers
  (waaronder de recreatievaart)

 • Waterkwaliteit verbeteren

 • Inrichten als robuust watersysteem/klimaatopgave

 •  Versterken relatie Niers, Maas en stad Gennep

 •  Versterken cultuurhistorische identiteit

 • Behouden en versterken halfopen kleinschalige
  landschap met kleinschalige landschapselementen

 •  Water, natuur en beleving koppelen

 • Grondgebonden agrarisch medegebruik

 •  Versterken relatie stad Gennep en kern Ottersum

New image
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
VERTIER OP DE NIERS

Deelgebied Vertier op de Niers bevat de laatste negen kilometer van de rivier de Niers, het rivierdal van de Niers met buurtschap De Looi en natuurgebied Zeldersche Driessen. 

Het Niersdal wordt gekenmerkt door de slingerende bedding en de open graslanden in de rivierdalen, afgewisseld met bebouwing en kleine bosgebieden.

Kernkwaliteiten
 • Dynamische rivier
 • Natuurlijk rivierdal
 • Recreatieve mogelijkheden
 • Cultuurhistorische parels
Hoofdfuncties
 • Waterveiligheid
 • Ecologisch netwerk: rivierbedding, de Zeldersche Driessen
Nevenfuncties
 • Extensieve dagrecreatie
Kansen

 • Bereikbaarheid en beleefbaarheid Niersdal verbeteren
 • Versterken recreatieve mogelijkheden Niers
  (waaronder de recreatievaart)

 • Waterkwaliteit verbeteren

 • Inrichten als robuust watersysteem/klimaatopgave

 •  Versterken relatie Niers, Maas en stad Gennep

 •  Versterken cultuurhistorische identiteit

 • Behouden en versterken halfopen kleinschalige
  landschap met kleinschalige landschapselementen

 •  Water, natuur en beleving koppelen

 • Grondgebonden agrarisch medegebruik

 •  Versterken relatie stad Gennep en kern Ottersum

draaien


Draai uw telefoon 

voor de kaartweergave