Logo
hoog, droog en
veilig gennep

De kracht van Gennep zit in de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid, het verenigingsleven en de lokale cultuur. We zien dat in een hechte sociale gemeenschap de betrokkenheid op de eigen leefomgeving groot is. De gemeente geeft ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de sociale of fysieke leefomgeving. Daarbij hanteren we het liefste een ‘ja, mits’ houding. Zo willen we dat plannen of ideeën voldoende draagvlak vanuit de omgeving hebben. Verder willen we de lokale gemeenschap betrekken bij keuzes over de eigen leefomgeving. Dan is een open houding en heldere communicatie belangrijk.

Gennep ligt in de luwte tussen de Maas en de Duitse grens. Vanuit deze  uwte staat de gemeente in verbinding met haar omgeving via wegen. De gemeente wil deze verbindingen versterken, waarbij we streven naar een veilige en duurzame invulling van verkeer en vervoer.

New image
speerpunten, wat gaan wij doen?


2. We treffen voldoende voorzieningen
voor zowel hoge waterstanden als 
perioden van droogte. We richten ons daarbij op het voorkomen hiervan en het tegengaan van de negatieve gevolgen

New image (Copy)


3. We gaan aan het werk met de opgave 

om in 2050 energieneutraal te zijn en de

uitstoot van COS terug te dringen en

in 2030 49% minder broeikasgassen uit 

te stoten

 

New image1. Wij nemen onze
verantwoordelijkheid 

voor een gezonde, veilige leefomgeving 

ewerken samen met inwoners,

ondernemers, organisaties 

en belangenpartijen

 

New image
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
hoog, droog en
veilig gennep

De kracht van Gennep zit in de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid, het verenigingsleven en de lokale cultuur. We zien dat in een hechte sociale gemeenschap de betrokkenheid op de eigen leefomgeving groot is. De gemeente geeft ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de sociale of fysieke leefomgeving. Daarbij hanteren we het liefste een ‘ja, mits’ houding. Zo willen we dat plannen of ideeën voldoende draagvlak vanuit de omgeving hebben. Verder willen we de lokale gemeenschap betrekken bij keuzes over de eigen leefomgeving. Dan is een open houding en heldere communicatie belangrijk.

Gennep ligt in de luwte tussen de Maas en de Duitse grens. Vanuit deze  uwte staat de gemeente in verbinding met haar omgeving via wegen. De gemeente wil deze verbindingen versterken, waarbij we streven naar een veilige en duurzame invulling van verkeer en vervoer.

draaien


Draai uw telefoon 

voor de volledige weergave