Foto
Logo
GEMEENTELIJK KWALITEITSMENU

De omgevingsvisie biedt veel mogelijkheden om ruimtelijke initiatieven te realiseren. Vaak is daar een dialoog van initiatiefnemer met omwonenden en de gemeente voor nodig. Het is daarnaast wenselijk om elk initiatief ten goede te laten komen van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. De omgevingsvisie maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen bij te laten dragen aan de realisering van zaken die de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Gennep wil deze mogelijkheid inzetten voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente, want ´Samen maken we Gennep´.

Gennep heeft voor ontwikkelingen in de kernen en het buitengebied een regeling, het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM). Deze regeling geeft kansen voor ontwikkelingen waarbij de kwaliteit van het buitengebied en de leefomgeving in de kernen verbeterd. Verlies aan omgevingskwaliteit wordt gecompenseerd door een bijdrage aan de versterking van omgevingskwaliteiten. Het doel is dat daarmee de kwaliteit in totaal toeneemt.

Hoofdstuk 6 van de omgevingsvisie en het bijlagendocument van de omgevingsvisie geven nadere uitleg van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu.

New image
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
Foto
GEMEENTELIJK KWALITEITSMENU

De omgevingsvisie biedt veel mogelijkheden om ruimtelijke initiatieven te realiseren. Vaak is daar een dialoog van initiatiefnemer met omwonenden en de gemeente voor nodig. Het is daarnaast wenselijk om elk initiatief ten goede te laten komen van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. De omgevingsvisie maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen bij te laten dragen aan de realisering van zaken die de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Gennep wil deze mogelijkheid inzetten voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente, want ´Samen maken we Gennep´.

Gennep heeft voor ontwikkelingen in de kernen en het buitengebied een regeling, het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM). Deze regeling geeft kansen voor ontwikkelingen waarbij de kwaliteit van het buitengebied en de leefomgeving in de kernen verbeterd. Verlies aan omgevingskwaliteit wordt gecompenseerd door een bijdrage aan de versterking van omgevingskwaliteiten. Het doel is dat daarmee de kwaliteit in totaal toeneemt.

Hoofdstuk 6 van de omgevingsvisie en het bijlagendocument van de omgevingsvisie geven nadere uitleg van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu.