Logo
New image
Landelijk, door natuur
omarmd

Dit deelgebied omvat het landelijk gebied tussen het bosgebied op de oude rivierduinen en de Duitse grens, de Lob van Gennep en Koningsven de Diepen.

Kernkwaliteiten
 • Lucht en ruimte
 • Ruimte voor land- en tuinbouw
 • Innige buurtschappen
 • Historische ontginningen en linten

 • Kwelranden natuur waaronder Koningsven de Diepen

 •  Klimaatadaptief

New image
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
Landelijk, door natuur
omarmd

Dit deelgebied omvat het landelijk gebied tussen het bosgebied op de oude rivierduinen en de Duitse grens, de Lob van Gennep en Koningsven de Diepen.

Kernkwaliteiten
 • Lucht en ruimte
 • Ruimte voor land- en tuinbouw
 • Innige buurtschappen
 • Historische ontginningen en linten

 • Kwelranden natuur waaronder Koningsven de Diepen

 •  Klimaatadaptief

Hoofdfuncties
 • Landbouw: voornamelijk grondgebonden landbouw, intensieve veehouderij op enkele

  toekomstbestendige locaties

 • Natuur: langs beken, stuwwal, aan de voet van de stuwwal

 • Rivierbed met bergend regime (wateropvang)

Nevenfuncties
 • Recreatie: zowel dag- als verblijfsrecreatie en

  daaraan gerelateerde functies

 • Bedrijvigheid passend bij het karakter van het gebied

 • Duurzame energievoorzieningen
Kansen

 • Infrastructuur afstemmen op aanwezig landbouw-

  en vrachtverkeer

 • Opwek van diverse vormen van duurzame
  energie op zowel land als water.

 • Doorontwikkeling van landbouwbedrijven op
  toekomstbestendige locaties

 • Behoud oude en kleine ontginningsgebieden

 • Recreatieve mogelijkheden benutten door verweving
  landbouw, natuur en recreatie, denk aan eco- en agrotoerisme

 • Toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor recreatie
  verhogen

 • Natuurontwikkeling aan de voet stuwwal (Koningsven
  en De Diepen), langs beken en door middel van erfbeplanting en kleine landschapselementen
draaien


Draai uw telefoon 

voor de kaartweergave