Logo
New image
AVONTUURLIJKE
RIVIERDUINEN

Dit deelgebied bevat de hoger gelegen gronden op de oostflank van het Maasdal (zonder de kernen Gennep en Heijen).

De rivierduinen lopen vrijwel aaneengesloten vanaf Gennep naar het zuiden, met uitzondering van de laagte nabij de huidige A77 (ontstaan uit een oude geul). 

Het deelgebied wordt gekenmerkt door het besloten karakter met een grote variatie aan functies. Het bosrijke gebied is in feite herbeplante heide, die is ontstaan doordat de gronden hier zijn afgegraven voor verrijking van de akkers.

Kernkwaliteiten
 • Unieke hoogtes met bos, heide en vennen
 • Diversiteit aan functies
 • Afwisselende recreatie
 • Aantrekkelijk verblijven in de natuur
New image
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
AVONTUURLIJKE
RIVIERDUINEN

Dit deelgebied bevat de hoger gelegen gronden op de oostflank van het Maasdal (zonder de kernen Gennep en Heijen).

De rivierduinen lopen vrijwel aaneengesloten vanaf Gennep naar het zuiden, met uitzondering van de laagte nabij de huidige A77 (ontstaan uit een oude geul). 

Het deelgebied wordt gekenmerkt door het besloten karakter met een grote variatie aan functies. Het bosrijke gebied is in feite herbeplante heide, die is ontstaan doordat de gronden hier zijn afgegraven voor verrijking van de akkers.

Kernkwaliteiten
 • Unieke hoogtes met bos, heide en vennen
 • Diversiteit aan functies
 • Afwisselende recreatie
 • Aantrekkelijk verblijven in de natuur
Hoofdfuncties
 • Natuur (ook tbv klimaat en gezondheid): bos,

  heide en vennen

 • Verblijfsrecreatie

 • Dagrecreatie

Nevenfuncties
 • Maatschappelijke voorzieningen
 • Landbouw
 • Overige bedrijvigheid
 • Bedrijventerrein
Kansen

 • Vergroten toegankelijkheid, beleefbaarheid en veiligheid van het bos, de overgang van rivierduinen naar rivier en rivierdalen en de

  geomorfologische diversiteit, bijvoorbeeld door toepassen van zichtlijnen en oog voor (natuurbrand-) risico’s

 • Versterking van recreatief aantrekkelijke voorzieningen

 •  Ontwikkelen en versterken van (doorlopende)
  recreatieve routes vanuit omliggende woongebieden
  en dagrecreatie, ook in combinatie met andere functies

 •  Versterking ecologische waarden, mede ten
  behoeve van de gunstige invloed van natuur
  op gezondheid en op klimaat

 •  Behoud en versterking geomorfologische
  waarden (geen afgraving rivierduinen)

 •  Promotie van recreatieve voorzieningen

 • Bevordering positieve gezondheid in/door de
  natuur (o.a. uitnodiging tot bewegen)

 • Verbeteren luchtkwaliteit en het verminderen van hittestress.


draaien


Draai uw telefoon 

voor de kaartweergave