Met elkaar in verbinding

De kracht van Gennep zit in de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid, het verenigingsleven en de lokale cultuur. We zien dat in een hechte sociale gemeenschap de betrokkenheid op de eigen leefomgeving groot is. De gemeente geeft ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de sociale of fysieke leefomgeving. Daarbij hanteren we het liefste een ‘ja, mits’ houding. Zo willen we dat plannen of ideeën voldoende draagvlak vanuit de omgeving hebben. Verder willen we de lokale gemeenschap betrekken bij keuzes over de eigen leefomgeving. Dan is een open houding en heldere communicatie belangrijk.

Gennep ligt in de luwte tussen de Maas en de Duitse grens. Vanuit deze  uwte staat de gemeente in verbinding met haar omgeving via wegen. De gemeente wil deze verbindingen versterken, waarbij we streven naar een veilige en duurzame invulling van verkeer en vervoer.

speerpunten, wat gaan wij doen?


2. De gemeente zet stappen om een

 transparante organisatie

te zijn met toegankelijke

communicatie en een integrale aanpak3. We zetten in op veilige en gezonde wegen 

en duurzame vervoersmogelijkheden


1. We willen samenwerken met inwoners

aan een leefbare woonomgeving met

voldoende voorzieningen

'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Met elkaar in verbinding

De kracht van Gennep zit in de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid, het verenigingsleven en de lokale cultuur. We zien dat in een hechte sociale gemeenschap de betrokkenheid op de eigen leefomgeving groot is. De gemeente geeft ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de sociale of fysieke leefomgeving. Daarbij hanteren we het liefste een ‘ja, mits’ houding. Zo willen we dat plannen of ideeën voldoende draagvlak vanuit de omgeving hebben. Verder willen we de lokale gemeenschap betrekken bij keuzes over de eigen leefomgeving. Dan is een open houding en heldere communicatie belangrijk.

Gennep ligt in de luwte tussen de Maas en de Duitse grens. Vanuit deze  uwte staat de gemeente in verbinding met haar omgeving via wegen. De gemeente wil deze verbindingen versterken, waarbij we streven naar een veilige en duurzame invulling van verkeer en vervoer.


Draai uw telefoon 

voor de volledige weergave