Foto
Logo
IDENTITEIT VAN GENNEP

De identiteit van Gennep zit in kwaliteiten die bij de hele gemeente horen en bij kwaliteiten voor een specifiek gebied. Sommige ontwikkelingen passen beter in het ene gebied dan in het andere gebied. Daarom wordt per deelgebied inspiratie geboden voor wat in dat gebied goed past.

De kernkwaliteiten van Gennep zijn te vinden in het unieke afwisselende landschap, de rijke historie en de sociaal- maatschappelijke identiteit en haar omgeving. In deze paragraaf kunt u meer lezen over deze kernkwaliteiten.

Algemene identiteit

In onze gemeente zijn er ook verschillen. Dit wordt duidelijk door te kijken naar de deelgebieden. Deze gebieden zijn zichtbaar gemaakt op de identiteitskaart van Gennep.

Kernkwaliteiten per deelgebied
New image
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
New image
Algemene identiteiten
Landschappelijke kernkwaliteiten

+ Afwisseling in het landschap met water en               
   hoogteverschillen 
+ Agrarische karakter
+ Landelijk wonen
+ Parels in het landschap

Sociaal - maatschappelijke kernkwaliteiten

+ Zorgzaam en betrokken karakter, gemeenschapszin
+ Actief verenigingsleven, veel activiteiten
+ Aanwezigheid kunst en cultuur, met een hoogtepunt in     de keramiek
+ Bescheidenheid
+ Hoog aandeel vakmensen

Cultuurhistorische kernkwaliteiten

+ Waardevolle objecten, structuren en landschapstypen
   uit alle perioden uit de geschiedenis
+ Historische agrarische karakter
+ Bijzondere cultuurhistorische bebouwing
+ Historisch waardevolle infrastructuur

Wonen, werken en infrastructuur
kernkwaliteiten

+ Diversiteit stads- en dorpsgemeenschappen
+ Goed voorzieningenniveau
+ Bedrijventerreinen met een eigen karakter
+ Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid
+ Goede noord- zuid verbinding
+ Nabijheid snelwegen

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
Foto
IDENTITEIT VAN GENNEP

De identiteit van Gennep zit in kwaliteiten die bij de hele gemeente horen en bij kwaliteiten voor een specifiek gebied. Sommige ontwikkelingen passen beter in het ene gebied dan in het andere gebied. Daarom wordt per deelgebied inspiratie geboden voor wat in dat gebied goed past.

Algemene identiteit

De kernkwaliteiten van Gennep zijn te vinden in het unieke afwisselende landschap, de rijke historie en de sociaal- maatschappelijke identiteit en haar omgeving. In deze paragraaf kunt u meer lezen over deze kernkwaliteiten.

Kernkwaliteiten per deelgebied

In onze gemeente zijn er ook verschillen. Dit wordt duidelijk door te kijken naar de deelgebieden. Deze gebieden zijn zichtbaar gemaakt op de identiteitskaart van Gennep.

New image
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
Landschappelijke kernkwaliteiten
 • Afwisseling in het landschap met water en hoogteverschillen 
 • Agrarische karakter
 • Landelijk wonen
  Parels in het landschap
 • Het Maasdal en het Niersdal als structuurdragers
 • Kwelwater aan de voet van het Reichswald met natuurontwikkeling Koningsven - De Diepen en de Banen
 • De Maasduinen met bossen en de Gennepse Hei
 • Natuurgebieden de Zeldersche Driessen en St. Jansberg
Sociaal - maatschappelijke kernkwaliteiten
 • Zorgzaam en betrokken karakter, gemeenschapszin
 • Actief verenigingsleven, veel activiteiten
 • Aanwezigheid kunst en cultuur, met een hoogtepunt in de keramiek
 • Bescheidenheid
 • Hoog aandeel vakmensen
Cultuurhistorische kernkwaliteiten
 • Waardevolle objecten, structuren en landschapstypen uit alle perioden uit de geschiedenis
 • Historische agrarische karakter

 • Bijzondere cultuurhistorische bebouwing


 • Historisch waardevolle infrastructuur
 • Bebouwingslinten en buurtschappen
 • Oudste ontginningspatronen bij het Ottersumse veld
 • Veldontginning onder Ven-Zelderheide
 • Graslandontginningen: de Maasheggen in de uiterwaarden van de Maas bij Heijen
 • Jonge heideontginningen bij het Koningsven
 • Circumvallatielinie
 • Het Genneperhuis (vestingwerk)
 • Historische vestingstad Gennep
 • Huis Heijen: kasteel, boerderij en kasteeltuin
 • Klooster Maria Roepaen met landgoed
 • Molen bij Ottersum
 • Kapel in Ven-Zelderheide
 • Landgoed Zelder (Merovingisch grafveld met 131 graven)
 • Maas
 • Duits lijntje
 • Historische wegen
 • Route N271 langs historische route
Wonen, werken en infrastructuur
kernkwaliteiten
 • Diversiteit stads- en dorpsgemeenschappen
 • Goed voorzieningenniveau
 • Bedrijventerreinen met een eigen karakter
 • Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid
 • Goede noord- zuid verbinding
 • Nabijheid snelwegen