Logo
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE
GENNEP
Krachtig gennep

We willen doorlopend werken aan een goed woon- en leefklimaat om aantrekkelijk te blijven voor iedereen. Een goede balans tussen het aanbod in wonen, werken, recreatie, winkels en andere voorzieningen. Dit biedt kansen voor de inrichting van de publieke ruimte. Samen blijven we werken aan een vitale binnenstad. Ook in andere kernen dienen de winkelvoorzieningen op peil te blijven.

We willen flexibiliteit, maatwerk en ruimte voor ontwikkeling en innovatie bieden aan ondernemers. Functies en gebruik zijn daarbij in balans met de bestaande omgevingskwaliteiten. We dagen de ondernemers uit om hier actief aan bij te dragen. Samen maken we Gennep, nietwaar?

New image
speerpunten, wat gaan wij doen?


3. We zetten in op een compact en bruisend

kernwinkelgebied en voldoende

winkelvoorzieningen in de kernen

New image


4. We bevorderen werkgelegenheid en

ondernemerschap door een goed

vestigingsklimaat en door ruimte te geven

aan economische dragers

New image


2. We zetten in op een aantrekkelijke

en toekomstbestendige leefomgeving

New image (Copy)


1. We zetten in op een aanbod in wonen

en voorzieningen die gericht is op alle

doelgroepen

New image
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
Krachtig gennep

We willen doorlopend werken aan een goed woon- en leefklimaat om aantrekkelijk te blijven voor iedereen. Een goede balans tussen het aanbod in wonen, werken, recreatie, winkels en andere voorzieningen. Dit biedt kansen voor de inrichting van de publieke ruimte. Samen blijven we werken aan een vitale binnenstad. Ook in andere kernen dienen de winkelvoorzieningen op peil te blijven.

We willen flexibiliteit, maatwerk en ruimte voor ontwikkeling en innovatie bieden aan ondernemers. Functies en gebruik zijn daarbij in balans met de bestaande omgevingskwaliteiten. We dagen de ondernemers uit om hier actief aan bij te dragen. Samen maken we Gennep, nietwaar?

draaien


Draai uw telefoon 

voor de volledige weergave