'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE
GENNEP
Krachtig gennep

We willen doorlopend werken aan een goed woon- en leefklimaat om aantrekkelijk te blijven voor iedereen. Een goede balans tussen het aanbod in wonen, werken, recreatie, winkels en andere voorzieningen. Dit biedt kansen voor de inrichting van de publieke ruimte. Samen blijven we werken aan een vitale binnenstad. Ook in andere kernen dienen de winkelvoorzieningen op peil te blijven.

We willen flexibiliteit, maatwerk en ruimte voor ontwikkeling en innovatie bieden aan ondernemers. Functies en gebruik zijn daarbij in balans met de bestaande omgevingskwaliteiten. We dagen de ondernemers uit om hier actief aan bij te dragen. Samen maken we Gennep, nietwaar?

speerpunten, wat gaan wij doen?


3. We zetten in op een compact en bruisend

kernwinkelgebied en voldoende

winkelvoorzieningen in de kernen


4. We bevorderen werkgelegenheid en

ondernemerschap door een goed

vestigingsklimaat en door ruimte te geven

aan economische dragers


2. We zetten in op een aantrekkelijke

en toekomstbestendige leefomgeving


1. We zetten in op een aanbod in wonen

en voorzieningen die gericht is op alle

doelgroepen

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Krachtig gennep

We willen doorlopend werken aan een goed woon- en leefklimaat om aantrekkelijk te blijven voor iedereen. Een goede balans tussen het aanbod in wonen, werken, recreatie, winkels en andere voorzieningen. Dit biedt kansen voor de inrichting van de publieke ruimte. Samen blijven we werken aan een vitale binnenstad. Ook in andere kernen dienen de winkelvoorzieningen op peil te blijven.

We willen flexibiliteit, maatwerk en ruimte voor ontwikkeling en innovatie bieden aan ondernemers. Functies en gebruik zijn daarbij in balans met de bestaande omgevingskwaliteiten. We dagen de ondernemers uit om hier actief aan bij te dragen. Samen maken we Gennep, nietwaar?


Draai uw telefoon 

voor de volledige weergave