Logo
samen maken we gennep
cultuurrijk

De omgeving en de inwoners vormen samen de basis voor de identiteit van Gennep. In deze omgevingsvisie laten we zien dat de identiteit van Gennep sterk verbonden is aan de verschillende gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen kernkwaliteiten. Dat wordt bepaald door onze natuurlijke omgeving, hoe we wonen, leven en werken, het toerisme en de plaatselijke cultuurhistorie. Samen zorgt dit voor een cultuurrijk Gennep!

We willen bereiken dat de Gennepenaar trots is op zijn eigen omgeving. De versterking van de lokale identiteit gaat samen met de verbetering van de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving. En het kan een economische impuls geven aan Gennep. Bijvoorbeeld door toename van recreatie en toerisme en door promotie van lokale bedrijven en ondernemers.

De vele vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van een sociale en goedlopende samenleving. Zij zetten kosteloos hun tijd en kennis in voor mensen, verenigingen en activiteiten. Gennep wil graag deze inwonerkracht behouden en vergroten.

New image
speerpunten, wat gaan wij doen?


2. We zetten in op de versterking van de 

    vrijetijdseconomie en zoeken naar 

    koppelkansen bij water- en 

    natuuropgaven

New image (Copy)


1. Wij versterken de trots op de bijzondere 

    waarden. We zetten ons in voor de 

    verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, 

    natuur- en gebiedswaarden 

New image
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
samen maken we gennep
cultuurrijk

De omgeving en de inwoners vormen samen de basis voor de identiteit van Gennep. In deze omgevingsvisie laten we zien dat de identiteit van Gennep sterk verbonden is aan de verschillende gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen kernkwaliteiten. Dat wordt bepaald door onze natuurlijke omgeving, hoe we wonen, leven en werken, het toerisme en de plaatselijke cultuurhistorie. Samen zorgt dit voor een cultuurrijk Gennep!

We willen bereiken dat de Gennepenaar trots is op zijn eigen omgeving. De versterking van de lokale identiteit gaat samen met de verbetering van de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving. En het kan een economische impuls geven aan Gennep. Bijvoorbeeld door toename van recreatie en toerisme en door promotie van lokale bedrijven en ondernemers.

De vele vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van een sociale en goedlopende samenleving. Zij zetten kosteloos hun tijd en kennis in voor mensen, verenigingen en activiteiten. Gennep wil graag deze inwonerkracht behouden en vergroten.

draaien


Draai uw telefoon 

voor de volledige weergave