Logo
New image
De Kernen

In Gennep liggen vijf kernen: de stad Gennep en de dorpen Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Daarnaast zijn er nog enkele buurtschappen aanwezig, namelijk De Looi, Aaldonk, Zelder, Smele en Hekkens.

De stad Gennep vormt een cultuurhistorische parel en speelt een centrale rol in het voorzieningenniveau van onze gemeente. Voor de dorpen staan de kleinschaligheid en de actieve gemeenschap centraal. Tussen de kernen zijn verschillen in ruimtelijke kwaliteit en karakter.

Maar de kernen kennen allemaal een grote saamhorigheid. Uit de kernkwaliteiten blijkt deze diversiteit én de grote gemeenschapszin.

Samen maken zij Gennep.

Kernkwaliteiten
 • Eigen identiteit kernen
 • Vier zelfstandige dorpen
 • Cultuurrijke vestingstad
 • Wonen voor alle generaties
 • Veilige en goede bereikbaarheid
 • Dorpse (fysieke) verbondenheid
 • Ruimte voor ondernemen

ruimtelijke kwaliteit\


Cultuurrijke Vestingstad


Veilige en goede bereikbaarheid


Ruimte voor ondernemen


Wonen voor alle generaties

(duurzaam en groen)


Goede en 

veilige voorzieningen


4 zelfstandige dorpen


Dorpse (fysieke) verbondenheid


Eigen identiteit kernen

'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
Logo
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE
GENNEP
New image
Kansen

 • Verbetering van een compact en herkenbaar
  centrum met een goed kwalitatief winkelaanbod
 • Inzet van het historische centrum
 • Terugbrengen van de historische vestinggordel
 • Versterking wandel- en fietsroutes en voorzieningen
  richting het Genneper bos- en heidegebied
 • Herstellen van de relatie met de Maas (barrière
  N271)
 • Herontwikkeling voormalig Nato terrein
 • Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan als
  basis voor de verdere versterking van de uitstraling
  van het historisch centrum


Kernkwaliteiten
 • Historische winkelkern en horecagelegenheden
 • Historische en monumentale bebouwing
 • Het actieve verenigingsleven en diverse evenementen
 • Onderwijsvoorzieningen, waaronder diverse
  basisscholen, middelbaar onderwijs en speciaal
  onderwijs
 • Sportcentrum Pica Mare, sportverenigingen en
  sportvoorzieningen
 • Kinderboerderij
 • Diverse musea
Stad Gennep
Logo
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE
GENNEP
New image
Kansen

Het Voorzieningenplan ´Heijen in Beweging´
Kansen / ambities die gerealiseerd kunnen worden
en opgaven die benoemd kunnen worden, bijvoorbeeld:

 • Vraag en aanbod woningen kwantitatief en
  kwalitatief op elkaar afstemmen.
 • Behoud van het basisniveau aan voorzieningen.
 • Versterking sportaccommodatie.
 • Onderzoek naar realisatie multifunctionele
  toekomstbestendige accommodatie
  (inclusief buitenruimte).


Kernkwaliteiten
 • Dorps karakter met grondgebonden woningen op
  ruime kavels, groene open plekken met speelvoorzieningen
 • Historisch stratenpatroon met historische lintbebouwing
  (Hoofdstraat en Nieuwwijkstraat)
 • Historische bebouwing: Huys Heijen, voormalige
  tramgebouw (Hoofdstraat)
 • Aanwezige commerciële en maatschappelijke
  voorzieningen, waaronder winkels, sportverenigingen,
  een basisschool en Gemeenschapshuis
 • D’n Toomp
heijen
Logo
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE
GENNEP
New image
Kansen

DAG Ottersum is bezig om een voorzieningenplan
Ottersum op te stellen. Kansen / ambities die in dat
kader gerealiseerd kunnen worden en opgaven die
benoemd kunnen worden, bijvoorbeeld:

 • Een hedendaagse accommodatie waar de verenigingen en andere gebruikers een plek hebben, waar mensen elkaar ontmoeten( huiskamer)  en waar zorg en ondersteuning van dichtbij worden gerealiseerd.
 • Een goede sporthal in Ottersum (of de directe
 • omgeving).
 • Invulling voor accommodaties die het grootste gedeelte van de dag leeg staan, bijv. die van
 • Achates en TOV, de pub en ’t Swaantje.
 • Vraag en aanbod woningen kwantitatief en kwalitatief op elkaar afstemmen.
 • Het betrekken van jongeren in het proces om tot een invulling van de toekomstige voorzieningenstructuur te komen.


Kernkwaliteiten
 • Aanwezige maatschappelijke voorzieningen, waaronder
  sport-/speelstraat de Brink, basisschool de
 • Brink, H. Johannes de Doperkerk, diverse verenigingen
 • Historisch hart rondom het raadhuis plein met het
  voormalige raadhuis Ottersum
 • Historisch stratenpatroon met historische lintbebouwing
  (Ottersumseweg, Sint Janstraat, Kleineweg
  en Bredeweg) en de Ottersumse molen
 • Aanwezige kunstobjecten in relatie tot keramische
  verleden
 • Aanwezige commerciële voorzieningen, waaronder
  winkels, horeca en bouwmarkt
 • Zelfstandige en initiatiefrijke gemeenschap met
  een sterke sociale samenhang en een bloeiend,
  goed georganiseerd verenigingsleven
Ottersum
Logo
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE
GENNEP
New image
Kansen

Het nieuwe voorzieningenplan 2018, doorkijk naar leefbaarheid. Kansen / ambities die in dat kader gerealiseerd kunnen worden en opgaven die benoemd kunnen worden, bijvoorbeeld:

 • Vraag en aanbod woningen kwantitatief en kwalitatief op elkaar afstemmen.
 • Behoud basisvoorzieningen.
 • Veelzijdige recreatieve mogelijkheden benutten;
 • De molen langs de Rijksweg in oude glorie herstellen.
 • Het terrein van de voormalige steenfabriek herontwikkelen.
 • De aanwezige sportvoorzieningen verbeteren en uitbreiden, onder andere bij het Verloren Land;
 • Verbetering verkeersveiligheid en veiligheid in de openbare ruimte.
 • Ruimte voor ondernemen op de bedrijventerreinen Ovenberg en Driekronen.


Kernkwaliteiten
 • Historische bebouwingslinten en aanwezige historische
  bebouwing, waaronder oude boerderijen, de oude molenromp
 • Een actieve en initiatiefrijke gemeenschap, met een bloeiend verenigingsleven, veel activiteiten en het dorpsplatform SL!M
 • De maatschappelijke voorzieningen, waaronder gemeenschapshuis ’t Trefpunt, diverse sporten culturele verenigingen, basisschool De Drie Vijvers, eerstelijns zorgvoorzieningen, de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
 • De commerciële voorzieningen, waaronder een supermarkt, winkels, cafés en restaurants
 • Het dorp van de pottenbakkers met museum “De oude Pottenbakkerij”, De Jakobsladder, het jaarlijkse internationale keramiekfestival Keramisto, het kunstwerk op het Schuttersplein;
 • Nabijheid Maas, Koningsven, St Jansberg, Reichswald en Mookerheide.
MILSBEEK
Logo
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE
GENNEP
New image
Kansen

Het nieuwe Dorpsontwikkelingsplan Ven-Zelderheide, Grenzeloze Ambitie 2.0. Kansen / ambities die gerealiseerd kunnen worden en opgaven die benoemd kunnen worden, bijvoorbeeld:

 • Vraag en aanbod woningbouw kwalitatief en kwantitatief op elkaar afstemmen.
 • Verkeersveiligheid verbeteren.
 • Behoud (versterking en uitbreiding) basisvoorzieningen.
 • Behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit waaronder mogelijkheden voor recreatie en de realisatie van een MFC als dorpshart.
 • Behoud sfeer van ´rust en groen´.


Kernkwaliteiten
 • Historische bebouwing: kapel Antonius Abt,de molen Rust na Arbeid
 • Plaatselijke voorzieningen in de vorm van basisschool de Vonder, gemeenschapshuis “De Uitkomst”, parochie H. Antonius Abt Ven-Zelderheide, sportvelden en cafés
 • Een hechte dorpsgemeenschap met een actief verenigingsleven met de voetbalvereniging Vense Boys, de carnavalsvereniging De Waldkrekels, de seniorenvereniging en de Huuskamer met een groot aantal vrijwilligers
 • Nabijheid landgoed Zelder met een monumentale kapel van omstreeks 1500
 • Smederijmuseum De Smees
ven - zelderheide
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
De Kernen

In Gennep liggen vijf kernen: de stad Gennep en de dorpen Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Daarnaast zijn er nog enkele buurtschappen aanwezig, namelijk De Looi, Aaldonk, Zelder, Smele en Hekkens.

De stad Gennep vormt een cultuurhistorische parel en speelt een centrale rol in het voorzieningenniveau van onze gemeente. Voor de dorpen staan de kleinschaligheid en de actieve gemeenschap centraal. Tussen de kernen zijn verschillen in ruimtelijke kwaliteit en karakter.

Maar de kernen kennen allemaal een grote saamhorigheid. Uit de kernkwaliteiten blijkt deze diversiteit én de grote gemeenschapszin.

Samen maken zij Gennep.

Kernkwaliteiten
 • Eigen identiteit kernen
 • Vier zelfstandige dorpen
 • Cultuurrijke vestingstad
 • Wonen voor alle generaties
 • Veilige en goede bereikbaarheid
 • Dorpse (fysieke) verbondenheid
 • Ruimte voor ondernemen

draaien


Draai uw telefoon 

voor de kaartweergave

Stad Gennep
Kernkwaliteiten
 • Historische winkelkern en horecagelegenheden
 • Historische en monumentale bebouwing
 • Het actieve verenigingsleven en diverse evenementen
 • Onderwijsvoorzieningen, waaronder diverse
  basisscholen, middelbaar onderwijs en speciaal
  onderwijs
 • Sportcentrum Pica Mare, sportverenigingen en
  sportvoorzieningen
 • Kinderboerderij
 • Diverse musea
Kansen

 • Verbetering van een compact en herkenbaar
  centrum met een goed kwalitatief winkelaanbod
 • Inzet van het historische centrum
 • Terugbrengen van de historische vestinggordel
 • Versterking wandel- en fietsroutes en voorzieningen
  richting het Genneper bos- en heidegebied
 • Herstellen van de relatie met de Maas (barrière
  N271)
 • Herontwikkeling voormalig Nato terrein
 • Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan als
  basis voor de verdere versterking van de uitstraling
  van het historisch centrum


heijen
Kernkwaliteiten
 • Dorps karakter met grondgebonden woningen op
  ruime kavels, groene open plekken met speelvoorzieningen
 • Historisch stratenpatroon met historische lintbebouwing
  (Hoofdstraat en Nieuwwijkstraat)
 • Historische bebouwing: Huys Heijen, voormalige
  tramgebouw (Hoofdstraat)
 • Aanwezige commerciële en maatschappelijke
  voorzieningen, waaronder winkels, sportverenigingen,
  een basisschool en Gemeenschapshuis
 • D’n Toomp
Kansen

Het Voorzieningenplan ´Heijen in Beweging´
Kansen / ambities die gerealiseerd kunnen worden
en opgaven die benoemd kunnen worden, bijvoorbeeld:

 • Vraag en aanbod woningen kwantitatief en
  kwalitatief op elkaar afstemmen.
 • Behoud van het basisniveau aan voorzieningen.
 • Versterking sportaccommodatie.
 • Onderzoek naar realisatie multifunctionele
  toekomstbestendige accommodatie
  (inclusief buitenruimte).


Ottersum
Kernkwaliteiten
 • Aanwezige maatschappelijke voorzieningen, waaronder
  sport-/speelstraat de Brink, basisschool de
 • Brink, H. Johannes de Doperkerk, diverse verenigingen
 • Historisch hart rondom het raadhuis plein met het
  voormalige raadhuis Ottersum
 • Historisch stratenpatroon met historische lintbebouwing
  (Ottersumseweg, Sint Janstraat, Kleineweg
  en Bredeweg) en de Ottersumse molen
 • Aanwezige kunstobjecten in relatie tot keramische
  verleden
 • Aanwezige commerciële voorzieningen, waaronder
  winkels, horeca en bouwmarkt
 • Zelfstandige en initiatiefrijke gemeenschap met
  een sterke sociale samenhang en een bloeiend,
  goed georganiseerd verenigingsleven
Kansen

DAG Ottersum is bezig om een voorzieningenplan
Ottersum op te stellen. Kansen / ambities die in dat
kader gerealiseerd kunnen worden en opgaven die
benoemd kunnen worden, bijvoorbeeld:

 • Een hedendaagse accommodatie waar de verenigingen en andere gebruikers een plek hebben, waar mensen elkaar ontmoeten( huiskamer)  en waar zorg en ondersteuning van dichtbij worden gerealiseerd.
 • Een goede sporthal in Ottersum (of de directe
 • omgeving).
 • Invulling voor accommodaties die het grootste gedeelte van de dag leeg staan, bijv. die van
 • Achates en TOV, de pub en ’t Swaantje.
 • Vraag en aanbod woningen kwantitatief en kwalitatief op elkaar afstemmen.
 • Het betrekken van jongeren in het proces om tot een invulling van de toekomstige voorzieningenstructuur te komen.


MILSBEEK
Kernkwaliteiten
 • Historische bebouwingslinten en aanwezige historische
  bebouwing, waaronder oude boerderijen, de oude molenromp
 • Een actieve en initiatiefrijke gemeenschap, met een bloeiend verenigingsleven, veel activiteiten en het dorpsplatform SL!M
 • De maatschappelijke voorzieningen, waaronder gemeenschapshuis ’t Trefpunt, diverse sporten culturele verenigingen, basisschool De Drie Vijvers, eerstelijns zorgvoorzieningen, de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
 • De commerciële voorzieningen, waaronder een supermarkt, winkels, cafés en restaurants
 • Het dorp van de pottenbakkers met museum “De oude Pottenbakkerij”, De Jakobsladder, het jaarlijkse internationale keramiekfestival Keramisto, het kunstwerk op het Schuttersplein;
 • Nabijheid Maas, Koningsven, St Jansberg, Reichswald en Mookerheide.
Kansen

Het nieuwe voorzieningenplan 2018, doorkijk naar leefbaarheid. Kansen / ambities die in dat kader gerealiseerd kunnen worden en opgaven die benoemd kunnen worden, bijvoorbeeld:

 • Vraag en aanbod woningen kwantitatief en kwalitatief op elkaar afstemmen.
 • Behoud basisvoorzieningen.
 • Veelzijdige recreatieve mogelijkheden benutten;
 • De molen langs de Rijksweg in oude glorie herstellen.
 • Het terrein van de voormalige steenfabriek herontwikkelen.
 • De aanwezige sportvoorzieningen verbeteren en uitbreiden, onder andere bij het Verloren Land;
 • Verbetering verkeersveiligheid en veiligheid in de openbare ruimte.
 • Ruimte voor ondernemen op de bedrijventerreinen Ovenberg en Driekronen.


ven - zelderheide
Kernkwaliteiten
 • Historische bebouwing: kapel Antonius Abt,de molen Rust na Arbeid
 • Plaatselijke voorzieningen in de vorm van basisschool de Vonder, gemeenschapshuis “De Uitkomst”, parochie H. Antonius Abt Ven-Zelderheide, sportvelden en cafés
 • Een hechte dorpsgemeenschap met een actief verenigingsleven met de voetbalvereniging Vense Boys, de carnavalsvereniging De Waldkrekels, de seniorenvereniging en de Huuskamer met een groot aantal vrijwilligers
 • Nabijheid landgoed Zelder met een monumentale kapel van omstreeks 1500
 • Smederijmuseum De Smees
Kansen

Het nieuwe Dorpsontwikkelingsplan Ven-Zelderheide, Grenzeloze Ambitie 2.0. Kansen / ambities die gerealiseerd kunnen worden en opgaven die benoemd kunnen worden, bijvoorbeeld:

 • Vraag en aanbod woningbouw kwalitatief en kwantitatief op elkaar afstemmen.
 • Verkeersveiligheid verbeteren.
 • Behoud (versterking en uitbreiding) basisvoorzieningen.
 • Behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit waaronder mogelijkheden voor recreatie en de realisatie van een MFC als dorpshart.
 • Behoud sfeer van ´rust en groen´.