Foto
Logo
HET OPSTELLEN VAN DE OMGEVINGSVISIE DEDEN WE SAMEN

Op 12 september 2017 vond de Aftrap van de omgevingsvisie plaats. Tijdens deze avond hebben we bepaald hoe wij als gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie de omgevingsvisie willen maken. Samenwerken met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties stond voorop.

Op de open bijeenkomst ‘Avond van de omgevingsvisie’ kon iedereen zijn inbreng geven over koester en verbeterpunten van Gennep. De gemeenteraad is hier samen met Dorps- en wijkraden, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, provincie, waterschap, land- en tuinbouworganisaties, natuurbescherming, de Veiligheidsregio en kunst- en cultuurorganisaties bij betrokken. Op een bijeenkomst voor genodigden konden de aanwezigen vanuit hun rol, kennis of belangstelling meepraten over de koester- en verbeterpunten van Gennep rondom de vier thema´s. 

Op drie bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van de gemeente en het bestuur hebben we samen waarden en acties uitgewerkt. 

Met een kunstig gemaakt ooievaarsnest zijn drukbezochte plekken bezocht, zoals scholen, pleinen, verenigingen, evenementen. De cultuurcoach van Stichting ‘Doejemee’ heeft alle basisscholen bezocht. Ze heeft de leerlingen gevraagd hun wensen en ideeën te verbeelden. Ook hier werd gebruik gemaakt van een eigen ooievaarsnest waar ideeën uitgebroed kunnen worden. 

Tijdens het wereldcafé, een open bijeenkomst waarbij iedereen zijn inbreng kon geven, zijn de waarden en speerpunten besproken die uit het interactieve proces zijn voortgekomen.

New image
'Samen maken we Gennep'
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
OMGEVINGSVISIE GEMEENTE
GENNEP
'Samen maken we Gennep'
Logo
Foto
HET OPSTELLEN VAN DE OMGEVINGSVISIE DEDEN WE SAMEN

Op 12 september 2017 vond de Aftrap van de omgevingsvisie plaats. Tijdens deze avond hebben we bepaald hoe wij als gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie de omgevingsvisie willen maken. Samenwerken met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties stond voorop.

Op de open bijeenkomst ‘Avond van de omgevingsvisie’ kon iedereen zijn inbreng geven over koester en verbeterpunten van Gennep. De gemeenteraad is hier samen met Dorps- en wijkraden, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, provincie, waterschap, land- en tuinbouworganisaties, natuurbescherming, de Veiligheidsregio en kunst- en cultuurorganisaties bij betrokken. Op een bijeenkomst voor genodigden konden de aanwezigen vanuit hun rol, kennis of belangstelling meepraten over de koester- en verbeterpunten van Gennep rondom de vier thema´s. 

Op drie bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van de gemeente en het bestuur hebben we samen waarden en acties uitgewerkt. 

Met een kunstig gemaakt ooievaarsnest zijn drukbezochte plekken bezocht, zoals scholen, pleinen, verenigingen, evenementen. De cultuurcoach van Stichting ‘Doejemee’ heeft alle basisscholen bezocht. Ze heeft de leerlingen gevraagd hun wensen en ideeën te verbeelden. Ook hier werd gebruik gemaakt van een eigen ooievaarsnest waar ideeën uitgebroed kunnen worden. 

Tijdens het wereldcafé, een open bijeenkomst waarbij iedereen zijn inbreng kon geven, zijn de waarden en speerpunten besproken die uit het interactieve proces zijn voortgekomen.

New  image
Verder
New image